Tin tức

THUỐC TĂNG CÂN WISDOM WEIGHT CÓ BỊ CẤM KHÔNG ?

Le Van Dat 30/03/2021
THUỐC TĂNG CÂN WISDOM WEIGHT CÓ BỊ CẤM KHÔNG ? Wisdom Weight có bị cấm không ? Gần đây một số các bài báo, hay các bạn cá nhân có Share phản hồi thuốc tăng cân Wisdom Weight thấy ghi bị cấm lưu hành. Nhưng tuy nhiên nhà sản xuất dược Phẩm NUTRA MANUFACTURING INC INDONESIA...

KIAN PEE WAN CÓ BỊ CẤM KHÔNG ?

Le Van Dat 15/03/2021
Xem ngay sự thật thuốc tăng cân Kian Pee Wan có bị cấm không ? Kian Pee Wan có bị cấm lưu hành không ? Tại sao Kian Pee Wan lại được hàng triệu người dùng. Bộ Y Tế Có cấm Kian Pee Wan không ?