Tất cả tin tức

SỰ THẬT VỀ HÀNH LANG THOÁT LŨ PHƯỜNG YÊN NGHĨA HÀ ĐÔNG CHỈ LÀ TIN ĐỒN KHÔNG CÓ THẬT

Le Van Dat 25/05/2022
Sự thật hành lang thoát lũ tổ 14 Yên Nghĩa, Tổ 15 Yên Nghĩa, Tổ 16 Yên nghĩa chỉ là tin đồn không có căn cứ. Thực chất chỉ là tin đồn - vì bản đồ quy hoạch Của SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TP HÀ NỘI đã thể hiện rõ ràng như bản đồ trên, toàn bộ đất hiện trạng giữ nguyên không có di rời hay xóa bỏ...

QUY HOẠCH HÀNH LANG THOÁT LŨ SÔNG ĐÁY QUA ĐỊA PHẬN PHƯỜNG YÊN NGHĨA QUẬN HÀ ĐÔNG MỚI NHẤT 2022

Le Van Dat 13/05/2022
QUY HOẠCH HÀNH LANG THOÁT LŨ SÔNG ĐÁY QUA ĐỊA PHẬN PHƯỜNG YÊN NGHĨA QUẬN HÀ ĐÔNG MỚI NHẤT 2022 TIN VUI CHO TẤT CẢ CÁC HỘ TẠI TỔ 14 – 15 – 16 PHƯỜNG YÊN NGHĨA QUẬN HÀ ĐÔNG UBND QUẬN HÀ ĐÔNG ĐÃ CHO CẤP PHÉP XÂY DỰNG LẠI TOÀN BỘ TỔ 15 YÊN NGHĨA, TỔ 16 YÊN NGHĨA VÀ 90% TỔ 14 YÊN NGHĨA. GẦN NHƯ 95% ...