Tất cả tin tức

THUỐC TĂNG CÂN WISDOM WEIGHT CÓ BỊ CẤM KHÔNG ?

Le Van Dat 30/03/2021
THUỐC TĂNG CÂN WISDOM WEIGHT CÓ BỊ CẤM KHÔNG ? Wisdom Weight có bị cấm không ? Gần đây một số các bài báo, hay các bạn cá nhân có Share phản hồi thuốc tăng cân Wisdom Weight thấy ghi bị cấm lưu hành. Nhưng tuy nhiên nhà sản xuất dược Phẩm NUTRA MANUFACTURING INC INDONESIA...