Tất cả tin tức

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG ĐÃ CHO CẤP PHÉP XÂY DỰNG LẠI TOÀN BỘ TỔ 14, TỔ 15, TỔ 16 PHƯỜNG YÊN NGHĨA TỪ 02/6/2022

Le Van Dat 09/07/2022
Từ ngày 03/6/2022 UBND QUẬN HÀ ĐÔNG đã có văn bản thông báo dán trên UBND QUẬN, UBND PHƯỜNG YÊN NGHĨA, PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG QUẬN HÀ ĐÔNG – CHO CẤP PHÉP LẠI XÂY DỰNG TOÀN BỘ TỔ 15 YÊN NGHĨA, TỔ 16 YÊN NGHĨA VÀ 90% TỔ 14 PHƯỜNG YÊN NGHĨA. NHƯ VẬY PHƯỜNG YÊN NGHĨA ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP XÂY DỰ...

SỰ THẬT VỀ HÀNH LANG THOÁT LŨ PHƯỜNG YÊN NGHĨA HÀ ĐÔNG CHỈ LÀ TIN ĐỒN KHÔNG CÓ THẬT

Le Van Dat 25/05/2022
Sự thật hành lang thoát lũ tổ 14 Yên Nghĩa, Tổ 15 Yên Nghĩa, Tổ 16 Yên nghĩa chỉ là tin đồn không có căn cứ. Thực chất chỉ là tin đồn - vì bản đồ quy hoạch Của SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TP HÀ NỘI đã thể hiện rõ ràng như bản đồ trên, toàn bộ đất hiện trạng giữ nguyên không có di rời hay xóa bỏ...