Bất Động Sản

QUY HOẠCH HÀNH LANG THOÁT LŨ SÔNG ĐÁY QUA ĐỊA PHẬN PHƯỜNG YÊN NGHĨA QUẬN HÀ ĐÔNG MỚI NHẤT 2022

Le Van Dat 13/05/2022
QUY HOẠCH HÀNH LANG THOÁT LŨ SÔNG ĐÁY QUA ĐỊA PHẬN PHƯỜNG YÊN NGHĨA QUẬN HÀ ĐÔNG MỚI NHẤT 2022 TIN VUI CHO TẤT CẢ CÁC HỘ TẠI TỔ 14 – 15 – 16 PHƯỜNG YÊN NGHĨA – HÀ ĐÔNG GẦN NHƯ 95% NHỮNG HỘ ĐANG Ở 3 TỔ NÀY KHÔNG NHÀ NÀO DÍNH QUY HOẠCH ĐÊ ĐIỀU, CẢI TẠO SÔNG Đ...